Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Transportu

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Morska w Gdyni
  Wydział Nawigacyjny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Morska w Szczecinie
  Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii Lądowej
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Mechaniczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Ekonomii i Transportu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
  Wydział Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
  Wydział Transportu Samochodowego
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
  Ocena: brak danych

Publikacje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/