Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Transportu

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Morska w Gdyni
    Wydział Nawigacyjny
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Morska w Szczecinie
    Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
    Ocena: pozytywna
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
    Ocena: brak danych
  • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
    Ocena: brak danych
  • Politechnika Gdańska
    Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
    Ocena: brak danych
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
    Wydział Inżynierii Lądowej
    Ocena: pozytywna
  • Wydział Mechaniczny
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Łódzka
    Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
    Ocena: brak danych
  • Politechnika Poznańska
    Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
    Wydział Transportu
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Szczecińska
    Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Śląska w Gliwicach
    Wydział Transportu
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Warszawska
    Wydział Transportu
    Ocena: pozytywna
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
    Wydział Ekonomii i Transportu
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
    Wydział Transportu
    Ocena: pozytywna
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
    Wydział Transportu Samochodowego
    Ocena: pozytywna
  • Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
    Ocena: brak danych

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/